3. Tag-in-terrasser: LOKALHISTORIE FRA SKYLINE (Byens arv)/ 3. Tag-in-terraces: LOCAL HISTORY FROM SKYLINE (The heritage of the city)

Sted /
Location

Europahuset, Europaplads 2, Aarhus/ Europahuset, Europaplads 2, Aarhus
Medvirkende /
Participants

Foreningen Skjulte Steder; CAT.dk; C. F. Møller/ Ass. Hidden Places; CAT.dk; ArchitectureC. F. Møller
Hvad /
What kind

Lokalhistorie/ Local History
Dato /
Date

17-07-2017-
21-07-2017

3. Tag-in-terrasser: LOKALHISTORIE FRA SKYLINE (Byens arv)

Aarhus har en lang historie, der går tilbage til vikingetiden. Byen har samtidig gennemlevet markante epoker fra tiden som vikingeby til handelsby, industriby og nu til en kreativ uddannelsesby, der er i markant forandring. Det skaber historie.

Der findes store lokalhistoriske samlinger, som kun bliver brugt af få, og der er skrevet tykke bøger om byers historie, der primært læses af folk med specialinteresse for området, men spørgsmålet er, om vi kan skabe en ny formidlingsplatform, der bringer historien ud på en levende måde, som gør den spændende for en bredere befolkningsgruppe eller for besøgende og turister? 

Til tagterrassen ved arkitektfirmaet C. F. Møller på 11 sal, hvor man kan se store dele af byen, udviklede CAT.dk tre RIG-sektioner med hver fire kikkertrør, der indkredsede en bestemt bygning eller et område i byen, og som har en god historie. Ved hjælp MP3 afspilninger og høretelefoner fik man lydfortællinger om de indkredsede områder, skrevet af Foreningen Skjulte Steders projektleder Annette Damgaard og indtalt af John Nørgaard.

Fortællingerne satte fokus på tre hoved områder, nemlig Aarhus’ udvikling fra Vikingetid til nutid, markante og skæve personligheder i byen gennem tiden, og et udvalg af C.F. Møllers bygninger, der fortæller en god historie. Sammen med lydfortællingerne var det muligt at læse uddybende beskrivelser med billeddokumentation fpå informationsplakater.

Citat fra Irsk gæst: All Cities should do this, it is outstandning.

3. Tag-in-terraces: LOCAL HISTORY FROM SKYLINE (The heritage of the city)

Aarhus has a long history dating back to the Viking Age. The city has also witnessed significant epochs from the time of being a Viking Bay to Trade City, Industrial City and now to a creative educational city that is changing significantly. This creates history.

There are large local-historical collections, which are used by only a few, and thick books about urban history are written primarily by people with special interest in the area, but the question is whether we can create a new dissemination platform that brings the story to a living way that makes it exciting for a wider population or for visitors and tourists?

To the rooftop terrace of the architect firm C. F. Møller on the 11th floor, you can see large parts of the city.

For this place CAT.dk developed three RIG sections with each four binoculars that identify a particular building or area in the city and which has a good history. From MP3 plays and headphones, storytellings were obtained about the identified areas, written by Associtaion Hidden Palces project manager Annette Damgaard and recorded by John Nørgaard.

The stories focused on three main areas, namely Aarhus' development from the Viking Age to the present, marked and crooked personalities in the city over time, and a selection of C.F. Møller's buildings, which tells a good story. Together with the audio stories, it was possible to read detailed descriptions with image documentation on information posters.

Quote from an Irish guest: All Cities should do this, it is outstanding.
Del på facebook

3. Tag-in-terrasser: LOKALHISTORIE FRA SKYLINE (Byens arv)

Aarhus har en lang historie, der går tilbage til vikingetiden. Byen har samtidig gennemlevet markante epoker fra tiden som vikingeby til handelsby, industriby og nu til en kreativ uddannelsesby, der er i markant forandring. Det skaber historie.

Der findes store lokalhistoriske samlinger, som kun bliver brugt af få, og der er skrevet tykke bøger om byers historie, der primært læses af folk med specialinteresse for området, men spørgsmålet er, om vi kan skabe en ny formidlingsplatform, der bringer historien ud på en levende måde, som gør den spændende for en bredere befolkningsgruppe eller for besøgende og turister? 

Til tagterrassen ved arkitektfirmaet C. F. Møller på 11 sal, hvor man kan se store dele af byen, udviklede CAT.dk tre RIG-sektioner med hver fire kikkertrør, der indkredsede en bestemt bygning eller et område i byen, og som har en god historie. Ved hjælp MP3 afspilninger og høretelefoner fik man lydfortællinger om de indkredsede områder, skrevet af Foreningen Skjulte Steders projektleder Annette Damgaard og indtalt af John Nørgaard.

Fortællingerne satte fokus på tre hoved områder, nemlig Aarhus’ udvikling fra Vikingetid til nutid, markante og skæve personligheder i byen gennem tiden, og et udvalg af C.F. Møllers bygninger, der fortæller en god historie. Sammen med lydfortællingerne var det muligt at læse uddybende beskrivelser med billeddokumentation fpå informationsplakater.

Citat fra Irsk gæst: All Cities should do this, it is outstandning.

3. Tag-in-terraces: LOCAL HISTORY FROM SKYLINE (The heritage of the city)

Aarhus has a long history dating back to the Viking Age. The city has also witnessed significant epochs from the time of being a Viking Bay to Trade City, Industrial City and now to a creative educational city that is changing significantly. This creates history.

There are large local-historical collections, which are used by only a few, and thick books about urban history are written primarily by people with special interest in the area, but the question is whether we can create a new dissemination platform that brings the story to a living way that makes it exciting for a wider population or for visitors and tourists?

To the rooftop terrace of the architect firm C. F. Møller on the 11th floor, you can see large parts of the city.

For this place CAT.dk developed three RIG sections with each four binoculars that identify a particular building or area in the city and which has a good history. From MP3 plays and headphones, storytellings were obtained about the identified areas, written by Associtaion Hidden Palces project manager Annette Damgaard and recorded by John Nørgaard.

The stories focused on three main areas, namely Aarhus' development from the Viking Age to the present, marked and crooked personalities in the city over time, and a selection of C.F. Møller's buildings, which tells a good story. Together with the audio stories, it was possible to read detailed descriptions with image documentation on information posters.

Quote from an Irish guest: All Cities should do this, it is outstanding.
Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid