Tag-in-terrasser: Fællesskab og et liv i balance/ Tag-in-terraces: Community and a life in balance

Sted /
Location

Pakhusene, Aarhus Ø
Medvirkende /
Participants

Foreningen Skjulte Steder, Pakhusene, EU-Japan Fest, TB Bonsai, Masashi Hirao, DJ Merlyn Silva, Soryukan Århus Kendo, Århus Shuri-ryu Karate, Shin Shin Toitsu Aikido og Shinson Hapkido dojang Aarhus, Sonsanim Ko Myong; Ichitaro, Seido Taiko, Simply Tea, Aarhus Brætspilsfestival, Aarhus Go Klub, Aarhus Litteraturcenter, Aarhus Drageklub, Chihoko Yanagi
Hvad /
What kind

Kulturudveksling/ Culture Exchange
Dato /
Date

12-08-2017-
20-08-2017

Tag-in-terrasser: Fællesskab og et liv i balance

Et forskningsprojekt fra Heidelberg Universitet i Tyskland fastlåser, at storby-hjerner er mere modtagelige for stress og mentale sygdomme end landsbyhjerner. Dyttende biler, skarer af fodgængere der zigzagger forbi i alle retninger bidrager til, at mange storbymennesker udsættes for kontinuerlig stress. 

Japanerne har zen, hvis bevæggrund er livsbalance. Danmark har Grundtvig, hvis ideologi var fællesskab. Kun i et fællesskab kan der opbygge et selvbevidst individ, mente Grundtvig. 

Pakhusene på Aarhus Ø er et nybygget kontor- og boligkompleks, hvor fællesskab sættes i fokus. På bygningens tagterrasse er der har udsyn over Aarhusbugten. Vand, har en beroligende virkning på vores psyke. 

På terrassen skabet vi et fundament for idéen om et zen-inspireret refleksionsrum med en række arrangementer, der satte fokus på livsbalance og  fællesskab.

Tag-in-terraces: Community and a life in balance

A research project from Heidelberg University in Germany sais that, city-brains is more susceptible to stress and mental illness than villagers. Cars, crowds of pedestrians passing by in all directions contribute to the fact that many big city people are exposed to continuous stress.

The Japanees has Zen, that put focus on having livfe in balance. Denmark has Grundtvig, whose ideology was a community. Only a liife in community can build a self-conscious individual, Grundtvig said .

Pakhusene på Aarhus Ø is a newly built office and housing complex, in which the community is put into focus. On the building's roof terrace there is a view of Aarhus Bay. Water has a calming effect on our psyche.

On the terrace we created a foundation for the idea of a zen-inspired reflection room with a series of events that focused on life balance and community.


Del på facebook
Flashmob - Pop Up Event
ved Kampkunst v/ Soryukan Århus Kendo, Århus Shuri-ryu Karate, Shin Shin Toitsu Aikido og Shinson Hapkido dojang Aarhus
Optakt til og formidling af Fællesskab og et liv i balance.
3. juni kl. 11.00 Aarhus Hovedbanegård
Flashmob - Pop Up Event by Kampkunst v/ Soryukan Århus Kendo, Århus Shuri-ryu Karate, Shin Shin Toitsu Aikido og Shinson Hapkido dojang Aarhus
Prelude to the community and a life in balance.
June 3rd at 11.00 Aarhus Central Station
Bonsai Performance ved Masahi Hiaro
Bonsaimester Masahi Hiaro akkompagneret af DJ Merlyn Perez-Silva (livestream: merlyn P. Silva)
Bonsai Performance
Bonsai master Masahi Hiaro accompanied by DJ Merlyn Perez-Silva (livestream: merlyn P. Silva)
Taiko-drumming
Den japanske Taiko-drummer Ichitaro og medlemmer af gruppen Seido Taiko fra Valby
Taiko drumming
The Japanese Taiko drummer Ichitaro and members of the group Seido Taiko from Valby
Karate-do
Århus Shuri-ryu Karate på Pakhusenes tagterrasse, Aarhus Ø
Karate-do
Aarhus Shuri-ryu Karate on Pakhusen's roof terrace, Aarhus Ø

Tag-in-terrasser: Fællesskab og et liv i balance

Et forskningsprojekt fra Heidelberg Universitet i Tyskland fastlåser, at storby-hjerner er mere modtagelige for stress og mentale sygdomme end landsbyhjerner. Dyttende biler, skarer af fodgængere der zigzagger forbi i alle retninger bidrager til, at mange storbymennesker udsættes for kontinuerlig stress. 

Japanerne har zen, hvis bevæggrund er livsbalance. Danmark har Grundtvig, hvis ideologi var fællesskab. Kun i et fællesskab kan der opbygge et selvbevidst individ, mente Grundtvig. 

Pakhusene på Aarhus Ø er et nybygget kontor- og boligkompleks, hvor fællesskab sættes i fokus. På bygningens tagterrasse er der har udsyn over Aarhusbugten. Vand, har en beroligende virkning på vores psyke. 

På terrassen skabet vi et fundament for idéen om et zen-inspireret refleksionsrum med en række arrangementer, der satte fokus på livsbalance og  fællesskab.

Tag-in-terraces: Community and a life in balance

A research project from Heidelberg University in Germany sais that, city-brains is more susceptible to stress and mental illness than villagers. Cars, crowds of pedestrians passing by in all directions contribute to the fact that many big city people are exposed to continuous stress.

The Japanees has Zen, that put focus on having livfe in balance. Denmark has Grundtvig, whose ideology was a community. Only a liife in community can build a self-conscious individual, Grundtvig said .

Pakhusene på Aarhus Ø is a newly built office and housing complex, in which the community is put into focus. On the building's roof terrace there is a view of Aarhus Bay. Water has a calming effect on our psyche.

On the terrace we created a foundation for the idea of a zen-inspired reflection room with a series of events that focused on life balance and community.


Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid