6. Tag-in-terrasser: FREKVENS [156.8] (Epilog: Udlængsel/Hjemlængsel)/ 6. Tag-in Terraces: FREQUENCY [156.8] (Epilogue: longing out / longing home)

Sted /
Location

NAVITAS, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C/ NAVITAS, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Medvirkende /
Participants

Teater Fluks/ Theater Fluks
Hvad /
What kind

Performance/ Performance
Dato /
Date

30-11-2017-
19-04-2018

6. Tag-in-terrasser: FREKVENS [156.8] (Epilog: Udlængsel/Hjemlængsel)

Frekvens [156.8] - en teateroplevelse ud over det sædvanlige
Forestillingen var kurateret af Foreningen Skjulte Steders temaet-events Tag-in-terrasser under Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad.

Frekvens [156.8] tog publikum med på en vandring gennem længsel, udlængsel og hjemve. Stykket foregik i Navitasbygningen på kanten af byen, havnen og havet, hvor man mødte den romantiske idé om havnen som knudepunkt og mødested mellem byen og resten af verden. 

156.8 er den frekvens på FM-radioen, hvor man finder den maritime kanal 16, som bruges til opkald og nødsignaler på havet. 'Det er der, hvor man søger kontakt, selvom man ikke nødvendigvis ved, hvem man kan nå'.

Teater Fluks hører til de teatre, der formår kunsten at indtage et hvilket som helst sted eller ikke-sted og omdanne det til scene for formidling af betydningsfulde fortællinger. Det være sig bunkere, storcentre kældre - eller som her: en hel bygningsstruktur, nemlig Kjær & Richters arkitektur med rå betonvægge, en voluminøs entré med åbne trappeopgange og smukke lysindfald, atriumgård med begrønning og en trekantet tagterrasse, der mest af alt minder om dækket på et skib. Teater Fluks formåede fuld integritet i forhold til både sted og handling.  Gæsten blev så at sige omsluttet af ”kulissen”, som om man befandt sig på et skib, der tog gæsten ud på en rejse.

Udstyret med fm-radioer og høretelefoner rejste man op gennem bygningen – fra den fascinerende foyer i havniveau og til de vindomsuste tagterrasser. Gennem liveradio blev man guidet rundt i en fortælling om længslens mangesidede parametre fra det filosofiske og det empatiske til det humoristiske og det det åbne ikke-definerede og autentiske fortællinger, der gjorde det muligt selv at fundere over tilværelsens mange spørgsmål.

Frekvens [156.8] var også et nænsomt konfronterende og publikumsinkluderende teaterstykke, hvor man undervejs skulle skrive et enkelt ord om egen længsel på en lap papir, som samlet i en ballon, der blev bragt med til bygningens december kolde tagterrasse, hvor ”passagererne” blev stillet over for valget mellem mellem udsigten over byens lys, mangfoldige øjeblikke og menneskeskarer i syd - eller udsigten over havnen og udsejlingen til ukendte farvand og fremmede himmelstrøg mod nord. Hvad længes man mest mod og hvorfor? Og her blev også ballonen med notater om håb og længsel sendt mod ukendte kyster. En tilbagemelding om modtagelse kom blandt andet fra Polen.

6. Tag-in Terraces: FREQUENCY [156.8] (Epilogue: longing out / longing home)

Frequency [156.8] - A theater experience beyond the usual

A performance curated by the Association Hidden Place's theme-events Tag-in terraces at Aarhus 2017 European Capital of Culture.

Frequency [156.8] took the audience on a walking performance through themes of longing. The event took place in the Navitas building on the edge of the city, the harbor and the sea, meeting the romantic idea of ​​the harbor as a focal point and venue between the city and the rest of the world.

156.8 is the frequency of the FM radio, where you find the maritime channel 16 which is used for call and distress signals at sea. "That's where you seek contact, even if you do not necessarily know who to reach."

Theater Fluks master the art of to conquer any places or non-place and transform it into the stage for the dissemination of meaningful tales. These places could be shelters, large stores or cellars - or as here: a whole building structure, namely Kjær & Richter's architecture with raw concrete walls, a voluminous entrance with open stairwells and beautiful light inclusions, an atrium garden and a triangular roof terrace, which most of all reminiscent of the deck on a ship. Theater Fluks achieved full integrity in relation to both place and action.

Equipped with FM radios and headphones, one traveled through the building - from the fascinating sea-level lobby and to the windy roof terraces. Through liveradio, one was guided around in a narrative about longing in all aspects - the philosophical and the empathetic to the humorous and the open undefined and authentic narratives that made it possible to wonder about the many questions of existence.

Frequency [156.8] was also a lovingly confrontational and audience-encompassing performance, writing a single word about longing on a lap of paper, collected in a balloon that was brought to the building's December cold roof terrace where the guests had to choose between the view of the city's different options at the southside - or the view of the harbor and the unknown fairway the northside. What do you long for and why? And the balloon with notes of hope and longing was sent to unknown coasts as well. A response to reception came from Poland.
Del på facebook

6. Tag-in-terrasser: FREKVENS [156.8] (Epilog: Udlængsel/Hjemlængsel)

Frekvens [156.8] - en teateroplevelse ud over det sædvanlige
Forestillingen var kurateret af Foreningen Skjulte Steders temaet-events Tag-in-terrasser under Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad.

Frekvens [156.8] tog publikum med på en vandring gennem længsel, udlængsel og hjemve. Stykket foregik i Navitasbygningen på kanten af byen, havnen og havet, hvor man mødte den romantiske idé om havnen som knudepunkt og mødested mellem byen og resten af verden. 

156.8 er den frekvens på FM-radioen, hvor man finder den maritime kanal 16, som bruges til opkald og nødsignaler på havet. 'Det er der, hvor man søger kontakt, selvom man ikke nødvendigvis ved, hvem man kan nå'.

Teater Fluks hører til de teatre, der formår kunsten at indtage et hvilket som helst sted eller ikke-sted og omdanne det til scene for formidling af betydningsfulde fortællinger. Det være sig bunkere, storcentre kældre - eller som her: en hel bygningsstruktur, nemlig Kjær & Richters arkitektur med rå betonvægge, en voluminøs entré med åbne trappeopgange og smukke lysindfald, atriumgård med begrønning og en trekantet tagterrasse, der mest af alt minder om dækket på et skib. Teater Fluks formåede fuld integritet i forhold til både sted og handling.  Gæsten blev så at sige omsluttet af ”kulissen”, som om man befandt sig på et skib, der tog gæsten ud på en rejse.

Udstyret med fm-radioer og høretelefoner rejste man op gennem bygningen – fra den fascinerende foyer i havniveau og til de vindomsuste tagterrasser. Gennem liveradio blev man guidet rundt i en fortælling om længslens mangesidede parametre fra det filosofiske og det empatiske til det humoristiske og det det åbne ikke-definerede og autentiske fortællinger, der gjorde det muligt selv at fundere over tilværelsens mange spørgsmål.

Frekvens [156.8] var også et nænsomt konfronterende og publikumsinkluderende teaterstykke, hvor man undervejs skulle skrive et enkelt ord om egen længsel på en lap papir, som samlet i en ballon, der blev bragt med til bygningens december kolde tagterrasse, hvor ”passagererne” blev stillet over for valget mellem mellem udsigten over byens lys, mangfoldige øjeblikke og menneskeskarer i syd - eller udsigten over havnen og udsejlingen til ukendte farvand og fremmede himmelstrøg mod nord. Hvad længes man mest mod og hvorfor? Og her blev også ballonen med notater om håb og længsel sendt mod ukendte kyster. En tilbagemelding om modtagelse kom blandt andet fra Polen.

6. Tag-in Terraces: FREQUENCY [156.8] (Epilogue: longing out / longing home)

Frequency [156.8] - A theater experience beyond the usual

A performance curated by the Association Hidden Place's theme-events Tag-in terraces at Aarhus 2017 European Capital of Culture.

Frequency [156.8] took the audience on a walking performance through themes of longing. The event took place in the Navitas building on the edge of the city, the harbor and the sea, meeting the romantic idea of ​​the harbor as a focal point and venue between the city and the rest of the world.

156.8 is the frequency of the FM radio, where you find the maritime channel 16 which is used for call and distress signals at sea. "That's where you seek contact, even if you do not necessarily know who to reach."

Theater Fluks master the art of to conquer any places or non-place and transform it into the stage for the dissemination of meaningful tales. These places could be shelters, large stores or cellars - or as here: a whole building structure, namely Kjær & Richter's architecture with raw concrete walls, a voluminous entrance with open stairwells and beautiful light inclusions, an atrium garden and a triangular roof terrace, which most of all reminiscent of the deck on a ship. Theater Fluks achieved full integrity in relation to both place and action.

Equipped with FM radios and headphones, one traveled through the building - from the fascinating sea-level lobby and to the windy roof terraces. Through liveradio, one was guided around in a narrative about longing in all aspects - the philosophical and the empathetic to the humorous and the open undefined and authentic narratives that made it possible to wonder about the many questions of existence.

Frequency [156.8] was also a lovingly confrontational and audience-encompassing performance, writing a single word about longing on a lap of paper, collected in a balloon that was brought to the building's December cold roof terrace where the guests had to choose between the view of the city's different options at the southside - or the view of the harbor and the unknown fairway the northside. What do you long for and why? And the balloon with notes of hope and longing was sent to unknown coasts as well. A response to reception came from Poland.
Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid