Læsekroge/ Reading corners

Sted /
Location

Aarhus by
Medvirkende /
Participants

Aarhus Litteraturcenter, borgere i Aarhus
Hvad /
What kind

Flash Mob/ Flash Mob
Dato /
Date

06-05-2014

Læsekroge

I anledningen af Kulturstyrelsens projekt ”Danmark Læser” inviterede Skjulte Steder og Litteraturcenter Aarhus i al hemmelighed borgerne via de sociale medier til at finde en bænk, en trappesten, en blomsterkumme, en skulptursokkel, et murværk, et fortov, en strømkasse, et vindue eller lignende skjulte læsekrog og læse i ½ time. Efterfølgende samledes gruppen på ca. 70 – 80 mennesker foran Domkirken i en Falshmob-lignende aktion, hvor alle læste op af egen bog i samlet flok for herefter at spredes igen.

Reading corners

On the occasion of culture ministry's project "denmark is reading" the  hidden places and literature center aarhus secretly invited the citizens through social media to find a bench, a staircase, a stone, a flower bowl, a sculpture plinth, a masonry, a sidewalk, a power box, a window or other hidden reading nooks and read in half an hour. Subsequently, the group gathered around 70-80 people in front of the cathedral in a falshmob-like action where all read from there own book all together for then to spread again.
Del på facebook
Læsekroge I
Læsekroge II

Læsekroge

I anledningen af Kulturstyrelsens projekt ”Danmark Læser” inviterede Skjulte Steder og Litteraturcenter Aarhus i al hemmelighed borgerne via de sociale medier til at finde en bænk, en trappesten, en blomsterkumme, en skulptursokkel, et murværk, et fortov, en strømkasse, et vindue eller lignende skjulte læsekrog og læse i ½ time. Efterfølgende samledes gruppen på ca. 70 – 80 mennesker foran Domkirken i en Falshmob-lignende aktion, hvor alle læste op af egen bog i samlet flok for herefter at spredes igen.

Reading corners

On the occasion of culture ministry's project "denmark is reading" the  hidden places and literature center aarhus secretly invited the citizens through social media to find a bench, a staircase, a stone, a flower bowl, a sculpture plinth, a masonry, a sidewalk, a power box, a window or other hidden reading nooks and read in half an hour. Subsequently, the group gathered around 70-80 people in front of the cathedral in a falshmob-like action where all read from there own book all together for then to spread again.
Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid