Strobyjunglen - lyden af kærlighed/ City Jungle - sound of love

Sted /
Location

Aarhus by/ Aarhus city
Medvirkende /
Participants

Gøglerskolens Artist-linje, Danse-linje og Rap-linje, KUU'er (KulturPiloter), Linjerne for Tekstil og idé, træ og pedel, medie og Cafélinjen. Den Jyske Operas Musikdramatiske Talenthold og Sopran Pernille Stolting Madsen (DJO), Aarhus Musikskole og kapelmester Jakob Wind Elvstrøm samt Anders Lerke, Aarhus Skrivekunstskole.
Hvad /
What kind

Scenekunst/ Performance art
Dato /
Date

19-05-2016-
21-05-2016

Strobyjunglen - lyden af kærlighed

Forestillingen udspillede sig i byrummet i Aarhus, hvor aktørerne ledte publikum gennem storbyens jungle af veje og baggårde til lyden af kærlighed. I gamle tider fandtes der ingen medier, når teatre kom til byen, derfor gik man i optog gennem byen for at trække folk til scenen. Den tradition er interessant og blev udgangspunktet for en helt ny type forestilling, der udspillede sig på byens skjulte terrasser altaner og trapper i en rute fra Finanscentrets skjulte terrasse (Åboulevarden 69) og til Chokoladefabrikkens baggård i Klosterport.

Stroby Junglen lyden af kærlighed var først og fremmest en afprøvende event med følgende formål:
1. Hvordan kan vi skabe nye sceneformater, og interesse for scenekunst hos et nyt publikum
2. Hvordan kan vi skabe forestillinger der blander forskellige genre, der normalt er vidt forskellige. 
3. Hvordan kan man aktivere byrummet og gøre det levende.

I projektet arbejdede vi ikke blot med den disparate formidlingsplatform, men også med et koncept, der blandede træk fra flere forskellige genrer, hvor det alternative udfordrer det klassiske og det poetiske udfordrer det rå og upolerede. Vi valgte at sætte fokus på ungdomsscenen, der ikke er bundet af traditioner, men i langt højere grad end den etablerede scene har mulighed for at tænke nyt. Som ballast, der løftede projektet og bar de unge medvirkede Sopran Pernille Stolting Madsen fra Den Jyske Opera og Kapelmester Jacob Elvstrøm fra Musikskolen.

Stykkets indhold blev leveret af de unge selv og sat sammen og instrueret af skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter Michael Asmussen, der er uddannet på The Webber Douglas Academy af Dramatic Art i London i 1998. Han er bosiddende i København og har medvirket i en lang række film og TV-serier, her i blandt: Min søsters børn (2001), Anklaget (2005), Den sorte Madonna (2007), Sorg og Glæde (2013), TAXA (1997-1999), Edderkoppen (2000) og Borgen (2013). 

Stykket blev bygget op omkring to unges kærlighedshistorie, som man kunne følge, hvis man gik med hele vejen, eller som man kan få brudstykker af, hvis man stødte til under vejs. Stykkets handling blev skrevet af Anders Lerke, der er elev på skrivekunstskolen, Aarhus litteraturcenter. Forestillingen blev bygget op som en collage over storbyens mangfoldige indslag, der også griber ind i det unge pars kærlighedshistorie som med- og modspiller - lige som storbyens larm i den virkelige verden griber ind i lydbilleder.

Citater:
Elev fra gøglerskolen: 
Skinnerne bliver lagt mens toget kører

Instruktør Michael Asmussen:
Jeg sagde ja til projektet, fordi man her vil prøve noget helt nyt. Man blander en masse forskellige stilarter og scener, og det er vigtigt, for vi er nødt til at tænke nye veje i kunst og kultur

City Jungle - sound of love

The performance took place in the urban space in Aarhus, where the actors led the audience through the urban jungle of streets and backyards to the sound of love. In old times there was no media when theaters came to the city, so they went in procession through the city to draw people to the stage. The tradition is interesting and was the starting point for a completely new type of spectacle performed at the city's hidden terraces, balconies and stairs in a route from the Financial Centre's hidden terrace (Åboulevarden 69) to the Chocolate Factory backyard in Klosterport.

City Jungle - the sound of love was first and foremost an experimental event with the following purposes:
1. How can we create new scene formats, and open interest for performance art to new audience.
2. How can we create performances that blend different genres in a new way.
3. How can you activate the urban space and make it come alive.

In the project we worked not only with the disparate communication platform, but also a concept that mixed features from several different genres, where the alternative challenges the classic and the poetic challenge the raw and unpolished. We chose to focus on the youth stage, which is not bound by traditions, but far more than the established scene have the ability to think innovatively. As a ballast who lifted the project starred Soprano Pernille Stolting Madsen from the Danish National Opera and Musical Director Jacob Elvstrøm at the Music School.

The play's content was provided by the youngsters themselves and put together and directed by actor, director and screenwriter Michael Asmussen, who is trained at The Webber Douglas Academy of Dramatic Art in London in 1998. He is based in Copenhagen and has participated in numerous film and television series,.

The piece was build up around two young peoples love story which you could follow all the way or you could get fragments of it if you encountered along the way. The play's action was written by Anders Lerke who is a student at art school writing, Aarhus literature center. The show was built up like a collage of the city's diverse feature that also interferes with the young couple's love story as a partner and opponent - just as the hustle and bustle of the real world intervenes into the sound images.

quotes:

Pupils from entertainer school: 
The rails are laid while the train is running

Director Michael Asmussen:
I said yes to the project because here want to try something completely new. It mixes a lot of different styles and scenes, and it's important because we have to think in new ways in art and culture
Del på facebook
Jyske Operas TalentU og Pernille Stolting Madsen fra Foreningen Skjulte Steders forestilling Storbyjunglen - lyden af kærlighed, maj 2016 i byrum og baggårde.
National Opera TalentU and Pernille Stolting Madsen Association Hidden Steders spectacle City Jungle - the sound of love, in May 2016 in urban spaces and backyards.
Aarhus Musikskoles stomphold fra Foreningen Skjulte Steders forestilling Storbyjunglen - lyden af kærlighed, maj 2016 i byrum og baggårde.
Aarhus Music School stomp team from the Association Hidden Places spectacle City Jungle - the sound of love, in May 2016 in urban spaces and backyards.

Strobyjunglen - lyden af kærlighed

Forestillingen udspillede sig i byrummet i Aarhus, hvor aktørerne ledte publikum gennem storbyens jungle af veje og baggårde til lyden af kærlighed. I gamle tider fandtes der ingen medier, når teatre kom til byen, derfor gik man i optog gennem byen for at trække folk til scenen. Den tradition er interessant og blev udgangspunktet for en helt ny type forestilling, der udspillede sig på byens skjulte terrasser altaner og trapper i en rute fra Finanscentrets skjulte terrasse (Åboulevarden 69) og til Chokoladefabrikkens baggård i Klosterport.

Stroby Junglen lyden af kærlighed var først og fremmest en afprøvende event med følgende formål:
1. Hvordan kan vi skabe nye sceneformater, og interesse for scenekunst hos et nyt publikum
2. Hvordan kan vi skabe forestillinger der blander forskellige genre, der normalt er vidt forskellige. 
3. Hvordan kan man aktivere byrummet og gøre det levende.

I projektet arbejdede vi ikke blot med den disparate formidlingsplatform, men også med et koncept, der blandede træk fra flere forskellige genrer, hvor det alternative udfordrer det klassiske og det poetiske udfordrer det rå og upolerede. Vi valgte at sætte fokus på ungdomsscenen, der ikke er bundet af traditioner, men i langt højere grad end den etablerede scene har mulighed for at tænke nyt. Som ballast, der løftede projektet og bar de unge medvirkede Sopran Pernille Stolting Madsen fra Den Jyske Opera og Kapelmester Jacob Elvstrøm fra Musikskolen.

Stykkets indhold blev leveret af de unge selv og sat sammen og instrueret af skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter Michael Asmussen, der er uddannet på The Webber Douglas Academy af Dramatic Art i London i 1998. Han er bosiddende i København og har medvirket i en lang række film og TV-serier, her i blandt: Min søsters børn (2001), Anklaget (2005), Den sorte Madonna (2007), Sorg og Glæde (2013), TAXA (1997-1999), Edderkoppen (2000) og Borgen (2013). 

Stykket blev bygget op omkring to unges kærlighedshistorie, som man kunne følge, hvis man gik med hele vejen, eller som man kan få brudstykker af, hvis man stødte til under vejs. Stykkets handling blev skrevet af Anders Lerke, der er elev på skrivekunstskolen, Aarhus litteraturcenter. Forestillingen blev bygget op som en collage over storbyens mangfoldige indslag, der også griber ind i det unge pars kærlighedshistorie som med- og modspiller - lige som storbyens larm i den virkelige verden griber ind i lydbilleder.

Citater:
Elev fra gøglerskolen: 
Skinnerne bliver lagt mens toget kører

Instruktør Michael Asmussen:
Jeg sagde ja til projektet, fordi man her vil prøve noget helt nyt. Man blander en masse forskellige stilarter og scener, og det er vigtigt, for vi er nødt til at tænke nye veje i kunst og kultur

City Jungle - sound of love

The performance took place in the urban space in Aarhus, where the actors led the audience through the urban jungle of streets and backyards to the sound of love. In old times there was no media when theaters came to the city, so they went in procession through the city to draw people to the stage. The tradition is interesting and was the starting point for a completely new type of spectacle performed at the city's hidden terraces, balconies and stairs in a route from the Financial Centre's hidden terrace (Åboulevarden 69) to the Chocolate Factory backyard in Klosterport.

City Jungle - the sound of love was first and foremost an experimental event with the following purposes:
1. How can we create new scene formats, and open interest for performance art to new audience.
2. How can we create performances that blend different genres in a new way.
3. How can you activate the urban space and make it come alive.

In the project we worked not only with the disparate communication platform, but also a concept that mixed features from several different genres, where the alternative challenges the classic and the poetic challenge the raw and unpolished. We chose to focus on the youth stage, which is not bound by traditions, but far more than the established scene have the ability to think innovatively. As a ballast who lifted the project starred Soprano Pernille Stolting Madsen from the Danish National Opera and Musical Director Jacob Elvstrøm at the Music School.

The play's content was provided by the youngsters themselves and put together and directed by actor, director and screenwriter Michael Asmussen, who is trained at The Webber Douglas Academy of Dramatic Art in London in 1998. He is based in Copenhagen and has participated in numerous film and television series,.

The piece was build up around two young peoples love story which you could follow all the way or you could get fragments of it if you encountered along the way. The play's action was written by Anders Lerke who is a student at art school writing, Aarhus literature center. The show was built up like a collage of the city's diverse feature that also interferes with the young couple's love story as a partner and opponent - just as the hustle and bustle of the real world intervenes into the sound images.

quotes:

Pupils from entertainer school: 
The rails are laid while the train is running

Director Michael Asmussen:
I said yes to the project because here want to try something completely new. It mixes a lot of different styles and scenes, and it's important because we have to think in new ways in art and culture
Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid