Om borgernes billeder/ Citizens Pictures

Byens borgere har gennem deling af fotos på facebook være med til at synliggøre og kortlægge intimstederne i Aarhus. En del af kortlægningsfasen har bestået i at afsløre byens historiske lag, kulturarv og DNA. Dialogen med borgerne har sat rammen for, hvordan man aflæser sin by, men også for valget af steder i projektets anden spor, der består af stedspecifikke events i ubrugte miljøer.

The citizens of Aarhus have through sharing photographs on facebook helped visualising and mapping the intimate and hidden locations in Aarhus. Part of the mapping phase has been to reveal the historical layers, heritage and DNA. The dialogue with the citizens has set the framework for how to read or decode the city as well as for the choice of sites in the second track, which consists of site-specific events in unused environments  

Del på facebook
Fotograf: Peter Brandt
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid