Jes Elnif/ Jes Elnif

Jes Elnif

Født 1946 i Aarhus. Bor på Hallssti på 25. år ”Skjulte Steder” har i min verden en dobbelt betydning: Billeder og psykologi.Mine inspirationskilder: Harald Borges tegner, som har gennemtegnet det gamle Århus. Jeg var ansat på Borges' Reklamebureau. Poul Ib Henriksen som fotografen, der kan alt. Finn Hjernøe et ungdomsbekendtskab siden 1963, som udviklede sublim plakatkunst. Rolf Linder-Madsen den poetiske fotograf, som fotograferede teater. Finn Sködt, *KVADRATS farvedesigner, plakatkunstner, maler. Vi arbejdede sammen og kreerede fotoavisreportager. Allerede i slutningen af 60'erne fotograferede jeg skjulte steder i Mejlgade sammen med ham til en fotohelside i Demokraten. Han satte det store grafiske aftryk så aviserne blev beriget. Efter en tilværelse som studieleder med pædagogisk-psykologi i Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, afdelingsleder i Socialforvaltningen og højskolelærer på Odder Højskole og Idrætshøjskolen i Århus har jeg nu genoptaget fotografiet og ”Skjulte Steder” er en kærkommen mulighed til udfordring.

Jes Elnif

About Jes Elnif

Født 1946 i Aarhus. Living in Hallssti since 25 years. In my world "Hidden Places" have a double meaning: Photos and Psychology. My inspirations sources: Harald Borges drawings. He has drawn every single corner in the old Aarhus. I was employed in Borges' advertising agency. Poul Ib Henriksen who as a photographer that can do everything. Finn Hjernøe a youth acquainted since 1963, who developed sublime poster art. Rolf Linder-Madsen a poetic photographer who photographed theater. Finn Sködt, * Kvadrat color designer, poster artist, painter. We I worked together with. He created photo newspaper reports. Already in the late 60s I photographed hidden places in Mejlgade together with him for a full page in the newspaper Demokraten. He put a big graphic imprint which enriched the newspaper. After a time as a student leader in educational psychology in the Danish Business Education Teacher, Head of the Social Services Department and a teacher at Odder School and Sports School of Business, I have now resumed photograph and "Hidden Places" is a welcome opportunity to challenge.

Jes Elnif
Del på facebook

Jes Elnif

Født 1946 i Aarhus. Bor på Hallssti på 25. år ”Skjulte Steder” har i min verden en dobbelt betydning: Billeder og psykologi.Mine inspirationskilder: Harald Borges tegner, som har gennemtegnet det gamle Århus. Jeg var ansat på Borges' Reklamebureau. Poul Ib Henriksen som fotografen, der kan alt. Finn Hjernøe et ungdomsbekendtskab siden 1963, som udviklede sublim plakatkunst. Rolf Linder-Madsen den poetiske fotograf, som fotograferede teater. Finn Sködt, *KVADRATS farvedesigner, plakatkunstner, maler. Vi arbejdede sammen og kreerede fotoavisreportager. Allerede i slutningen af 60'erne fotograferede jeg skjulte steder i Mejlgade sammen med ham til en fotohelside i Demokraten. Han satte det store grafiske aftryk så aviserne blev beriget. Efter en tilværelse som studieleder med pædagogisk-psykologi i Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, afdelingsleder i Socialforvaltningen og højskolelærer på Odder Højskole og Idrætshøjskolen i Århus har jeg nu genoptaget fotografiet og ”Skjulte Steder” er en kærkommen mulighed til udfordring.

Jes Elnif

About Jes Elnif

Født 1946 i Aarhus. Living in Hallssti since 25 years. In my world "Hidden Places" have a double meaning: Photos and Psychology. My inspirations sources: Harald Borges drawings. He has drawn every single corner in the old Aarhus. I was employed in Borges' advertising agency. Poul Ib Henriksen who as a photographer that can do everything. Finn Hjernøe a youth acquainted since 1963, who developed sublime poster art. Rolf Linder-Madsen a poetic photographer who photographed theater. Finn Sködt, * Kvadrat color designer, poster artist, painter. We I worked together with. He created photo newspaper reports. Already in the late 60s I photographed hidden places in Mejlgade together with him for a full page in the newspaper Demokraten. He put a big graphic imprint which enriched the newspaper. After a time as a student leader in educational psychology in the Danish Business Education Teacher, Head of the Social Services Department and a teacher at Odder School and Sports School of Business, I have now resumed photograph and "Hidden Places" is a welcome opportunity to challenge.

Jes Elnif
Del på facebook
De deltagende borgere alfabetisk  /
Participating citizens
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid