Nick Vengsgaard/ Nick Vengsgaard

Nick Vengsgaard

Nick Vengsgaard er født i Aarhus 1951 og er søn af en portrætfotograf. Blandede allerede som svimmel 12-årig kemikalier i et lavloftet kælderrum under fotostudiet hvor moderen arbejdede som eftermiddagsjob i stedet for at gå med aviser, men mener ikke at ha' taget nævneværdig skade af det. Uddannet på Aalborg Universitet i 1981 i dansk og kommunikation, og har arbejdet med børn, tekster, utilpassede unge, reklamer, reprofotografi, tegning, oversættelser, sindslidende, gadefolk, misbrugere og design. Begyndte udover snapshots på ferier først som 55-årig at tage fotografier. Har indtil nu slidt mekanikken i 4 små digitale kameraer op, og elsker små sære detaljer og hurtige snapshots. Derfor står det medbragte lommekamera permanent på "automatic". Har planer om at prøve andre kameraindstillinger indenfor overskuelig fremtid, såvel som at prøve et spejlreflekskamera hvis det ikke er for svært.

Nick Vengsgaard

Nick Vengsgaard born in Aarhus 1951. Son of a portrait photographer.  Already as giddy 12-year-old I mixed chemicals as anafternoon job in a low-ceilinged basement room under the photo studio where my mother worked  instead of hand out newspapers, but I do not think I have 'taken significant damage of it. Educated at Aalborg University in 1981 in Danish and communications, and has worked with children, texts, maladjusted adolescents, advertising, reprofotografi, drawing, translations, mentally ill street people, addicts and design. Began in addition to the snapshots from vacations to take photos until age 55. Has until now worn the mechanics of 4 small digital cameras, and love little twisted details and quick snapshots. Therefore the pocket camera I have brought with me permanently stands on "automatic". My plans are to try other camera settings in the foreseeable future, as well as trying a SLR camera if it is not too difficult.
Del på facebook

Nick Vengsgaard

Nick Vengsgaard er født i Aarhus 1951 og er søn af en portrætfotograf. Blandede allerede som svimmel 12-årig kemikalier i et lavloftet kælderrum under fotostudiet hvor moderen arbejdede som eftermiddagsjob i stedet for at gå med aviser, men mener ikke at ha' taget nævneværdig skade af det. Uddannet på Aalborg Universitet i 1981 i dansk og kommunikation, og har arbejdet med børn, tekster, utilpassede unge, reklamer, reprofotografi, tegning, oversættelser, sindslidende, gadefolk, misbrugere og design. Begyndte udover snapshots på ferier først som 55-årig at tage fotografier. Har indtil nu slidt mekanikken i 4 små digitale kameraer op, og elsker små sære detaljer og hurtige snapshots. Derfor står det medbragte lommekamera permanent på "automatic". Har planer om at prøve andre kameraindstillinger indenfor overskuelig fremtid, såvel som at prøve et spejlreflekskamera hvis det ikke er for svært.

Nick Vengsgaard

Nick Vengsgaard born in Aarhus 1951. Son of a portrait photographer.  Already as giddy 12-year-old I mixed chemicals as anafternoon job in a low-ceilinged basement room under the photo studio where my mother worked  instead of hand out newspapers, but I do not think I have 'taken significant damage of it. Educated at Aalborg University in 1981 in Danish and communications, and has worked with children, texts, maladjusted adolescents, advertising, reprofotografi, drawing, translations, mentally ill street people, addicts and design. Began in addition to the snapshots from vacations to take photos until age 55. Has until now worn the mechanics of 4 small digital cameras, and love little twisted details and quick snapshots. Therefore the pocket camera I have brought with me permanently stands on "automatic". My plans are to try other camera settings in the foreseeable future, as well as trying a SLR camera if it is not too difficult.
Del på facebook
De deltagende borgere alfabetisk  /
Participating citizens
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid