Hanne Miriam Larsen/ Hanne Miriam Larsen

Hanne Miriam Larsen

Etnograf. Født 1967 i Odense, siden 1987 bosat i Århus. Fotografi er for mig et vindue til at udforske og opleve verden, på egen hånd eller i fællesskaber med andre. Mit fotografiske interessefelt er bredt, men jeg har en særlig nysgerrighed omkring de mangeartede 'aftryk' vi mennesker efterlader gennem det levede liv i hverdagens samspil med verden og hinanden.

Hanne Miriam Larsen

Ethnographer. Born in 1967 in Odense, since 1987 residing in Aarhus. Photography is for me a window to explore and experience the world independently  or in community with others. My photographic interest is broad, but I have a special curiosity about different 'tracks or prints' we humans leaves through the life lived in everyday interaction with the world and each other.
Del på facebook

Hanne Miriam Larsen

Etnograf. Født 1967 i Odense, siden 1987 bosat i Århus. Fotografi er for mig et vindue til at udforske og opleve verden, på egen hånd eller i fællesskaber med andre. Mit fotografiske interessefelt er bredt, men jeg har en særlig nysgerrighed omkring de mangeartede 'aftryk' vi mennesker efterlader gennem det levede liv i hverdagens samspil med verden og hinanden.

Hanne Miriam Larsen

Ethnographer. Born in 1967 in Odense, since 1987 residing in Aarhus. Photography is for me a window to explore and experience the world independently  or in community with others. My photographic interest is broad, but I have a special curiosity about different 'tracks or prints' we humans leaves through the life lived in everyday interaction with the world and each other.
Del på facebook
De deltagende borgere alfabetisk  /
Participating citizens
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid