Gert Medom Madsen/ Gert Medom Madsen

Gert Medom Madsen

Er født 1971 i Aarhus. Min fotointeresse begyndte i gymnasietiden, og mit første kamera var et kodak instamatic. Interessen varede ikke længe på grund af mange slørede billeder og en besværlig og dyr fremkaldelse hos fotohandleren. Min onkel kom i 2002 med et digitalkamera, som jeg kunne låne, og det satte på ny gang i interessen.

Fotografisk har jeg prøvet det meste. Portræt, natur, byen, journalistik, bryllup mv. Det gode ved foto som hobby er, at der altid er nye udfordringer, hvis man er åben for det.  Jeg kan undertiden blive forvirret over de mange muligheder og i den situation er det godt at have et tema, en afgrænsning i, hvad man fotografisk set går efter. Jeg har haft meget ud af at deltage i Facebook grupper som Skjulte Steder, Århus i forandring og Vores by Århus, da det skærper blikket for, hvad der er etableret i bybilledet og hvad der sker af nye ting.

Fotos, der er et år gamle, vil ikke kunne tages i dag. Det er fascinerende, at steder både kan være skjulte geografisk set, men også ved at udviklingen har "overskrevet" det gamle med ny beton og glas.

Gert Medom Madsen

Born in 1971 in Aarhus. My digital photography began in high school, and my first camera was a Kodak Instamatic. The interest did not last long because of the many blurry images and a cumbersome and expensive processing. My uncle came in 2002 with a digital camera that I could borrow, which brought the interest back.
I have tried most angles in photography. Portrait, nature, city, journalism, wedding etc. There are always new challenges, if you're open to it, but I sometimes get confused about the many possibilities and in this situation it is good to have a theme, a definition of what kind of photo you are looking for. It has been joyful for me to participate in Facebook groups as suchs as Hidden Places (Skjulte Steder), as it sharpens sight of what is established in the urban landscape and what is changing.
Photos that are one year old, can not be taken today. It is fascinating that places both can be hidden geographically, but also by developments that have erased or overwritten old stuff with new concrete and glass.
Del på facebook

Gert Medom Madsen

Er født 1971 i Aarhus. Min fotointeresse begyndte i gymnasietiden, og mit første kamera var et kodak instamatic. Interessen varede ikke længe på grund af mange slørede billeder og en besværlig og dyr fremkaldelse hos fotohandleren. Min onkel kom i 2002 med et digitalkamera, som jeg kunne låne, og det satte på ny gang i interessen.

Fotografisk har jeg prøvet det meste. Portræt, natur, byen, journalistik, bryllup mv. Det gode ved foto som hobby er, at der altid er nye udfordringer, hvis man er åben for det.  Jeg kan undertiden blive forvirret over de mange muligheder og i den situation er det godt at have et tema, en afgrænsning i, hvad man fotografisk set går efter. Jeg har haft meget ud af at deltage i Facebook grupper som Skjulte Steder, Århus i forandring og Vores by Århus, da det skærper blikket for, hvad der er etableret i bybilledet og hvad der sker af nye ting.

Fotos, der er et år gamle, vil ikke kunne tages i dag. Det er fascinerende, at steder både kan være skjulte geografisk set, men også ved at udviklingen har "overskrevet" det gamle med ny beton og glas.

Gert Medom Madsen

Born in 1971 in Aarhus. My digital photography began in high school, and my first camera was a Kodak Instamatic. The interest did not last long because of the many blurry images and a cumbersome and expensive processing. My uncle came in 2002 with a digital camera that I could borrow, which brought the interest back.
I have tried most angles in photography. Portrait, nature, city, journalism, wedding etc. There are always new challenges, if you're open to it, but I sometimes get confused about the many possibilities and in this situation it is good to have a theme, a definition of what kind of photo you are looking for. It has been joyful for me to participate in Facebook groups as suchs as Hidden Places (Skjulte Steder), as it sharpens sight of what is established in the urban landscape and what is changing.
Photos that are one year old, can not be taken today. It is fascinating that places both can be hidden geographically, but also by developments that have erased or overwritten old stuff with new concrete and glass.
Del på facebook
De deltagende borgere alfabetisk  /
Participating citizens
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid