Undercover Kunstmuseum I - Aarhus Domkirke/ Undercover Art Museum I - Aarhus Cathedral

09-12-2015

Aarhus Domkirke

“...når jeg - uden for gudstjenesterne - besøger kirken og falder i dyb forundring over kalkmalerierne, der hvad angår placering i det mægtige rum langt overgår, hvad man kan se af den slags installationer på byens nybyggede kunstmuseum, eller smedejernsarbejderne, nichernes helgenopstillinger, de flagrende inskriptioner i en typografi, der noget dybere end den nuværende samtids computerdrevne fantasyprodukter fremkalder mod- og medbilleder i de lag af kroppen og sindet, der ikke kan indfanges af andet end måske - og kun måske - hvad man i dag forstår ved kunst. “

Citat: Peter Laugesen, Århus 2007


Aarhus Cathedral

Kalkmalerier

Oprindeligt var Aarhus Domkirkes vægge dækket af kalkmalerier, men under reformationen blev de kalket over. Efterhånden er flere af malerierne igen blevet afdækket. Trods tabet er det den kirke i Danmark der har det største areal af kalkmalerier.

Frescoes

Originally Aarhus Cathedral's walls was covered with murals, but during the Reformation, they were whitewashed. Gradually several of the paintings has been been uncovered. Despite the loss, it is the church in Denmark that has the largest area of frescoes.

Smedejerns gitre

Kirken har fem kunstnerisk udførte gyldne gitre af den tyske kunstsmed Casper Fincke. På mange af hans gitre efterlod han sit kendetegn i form af symbolerne en nøgle og en hammer over kors, indsmedet i gitrene.

wrought iron grilles

The church has five artistically executed golden grilles of the German master smith Casper Fincke. In many of his grids he left his characteristics in the form of symbols a key and a hammer crossed, and forged into the grilles.

Marselis-monumentet

Marselis-monumentet er udført af flamlænderen Thomas Quellinus (1661-1710), der udførte en lang række fremragende billedhuggerarbejder. Han var af en berømt kunstnerslægt og søn og lærling af billedhuggeren Arthur Quellinus.

The Marselis Monument

The Marselis Monument is created by Thomas Quellinus from Holland (1661-1710), who performed a variety of excellent carvings. He came from a famous artist family and was son and apprentice of the sculptor Arthur Quellinus.

Kalligrafi og typografi

Mængder af mangfoldige typografier og kalligrafier på latin og dansk er foreviget i kalkmalerier, malet med guld på epitafier, skåret ud træ på præddikestolen eller hugget ind i gravsten og støbt i døbefonden.

Calligraphy

Quantities of diverse styles and calligraphy in Latin and Danish are immortalized in frescoes, painted with gold on epitaphs, carved out in wood or carved into the tombstone and cast in metal.
Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid