Undercover Kunstmuseum II - Hotel Royal, Aarhus/ Undercover Art Museum II - Hotel Royal, Aarhus

10-12-2015

Hotel Royal

Hotel Royal, nu med casino og kunst. I foyeren har en russisk maler udpenslet byens historie tilbage til vikingetiden, selvom nyere perioder - ikke mindst den lange under ledelse af høvding Thorkild Simonsen -fylder godt op. Russere aner ikke, hvad de maler, og derfor rammer de plet. Sådan er det.
Hver enkelt værelse i det monumentale hotel har sin egen udsmykning. Det samme gælder gangene med de lange røde tæpper og de gyldne vægge.
Det er så her, de bor, Manchester United og The Rolling Stones. Det er her, fotograferne ligger på lur efter David Beckham og Keith Richards. Hvad mon de går og laver? Selv har jeg kun boet der en enkelt nat, da jeg kom hjem fra et job på en højskole nede vde Vejle. Det var midnat og snestorm. Busserne kørte ikke. Taxaerne var kørt hjem. Brabrand var en by i Sibirien, som også er en gade i Århus.
Jeg tænkte på Johnny Madsen, hvis Malerier hænger et sted i bygningen......

Citat: Peter Laugesen, bogen Århus, 2007

Foyeren

Trappe opgangene

 

I foyeren bliver man mødt af venlige receptionister, der står ved skranken, som er et gigantisk akvarium med farvede fisk. På væggene hænger malerier af hotellets mange berømte udenlandske og nationale gæster, og med et særligt fokus på byens egne store mænd og kvinder. Til venstre for indgangen er en rødorange salon med malerier af Danmarks monarker, som fortsætter i uendelige rækker på gangene i de øvre etager.

På Hotel Royal findes der over 300 originale kunstværker. På væggene langs trappeforløbet ses lange murale friser, som en tegneserie, med fortællinger om Aarhus' historie gennem tiden -  malet af den polske (og ikke russiske) batalje-maler, Andrzej Kowalczyk - pludseligt afbrudt af et mere samtidigt kunstværk af en anden kunstner.

Staircases

In the lobby you are greeted by friendly receptionists who stand at the counter, which is a gigantic aquarium with colorful fish. On the walls are paintings of the hotel's many famous foreign and national guests, but with a special focus on the city's own great men and women. on the left side of the entrance is a red-orange salon with paintings of Danish monarchs, which continues in endless rows in the corridors of the upper floors.

On the walls along the staircase is a long mural, like a cartoon, with tales of Aarhus' history - painted by the Polish (and not Russian) painter, Andrzej Kowalczyk - suddenly interrupted by a more contemporary work of art made by a different artist.

Gangene

På hver etage løber der gange til begge sider og rundt. I gangene fortsætter de uendelige portrætrækker med danske monarker malet af Andrzej Kowalczyk, som ofte har brugt foto af kendte og ukendte aarhusianere som modeller. I andre gange er der lange rækker af malerier - mest med motiver fra den nordiske saga, og malet af forskellige kunstnere.

The corridors

On each floor the corridors runs on both sides and all around. In the corridors to the the endless portrait rows of Danish monarchs painted by Andrzej Kowalczyk continues. I other corridors are long rows of paintings - mostly with motifs from the Nordic mythology.

Opholdsstuer

I nogle opholdsrum er der imponerende loftsmalerier og andre udsmykninger

Living rooms

In some of the living rooms there are impressive ceiling paintings and other decorations

De intime steder

På hotellets intime steder som værelser og toilet findes en række nyere kunstværker af både internationale, nationale og lokale kunstnere. Et af de mest finurlige kunstværker er malet på et af hotellets dametoiletter. Maleriet beskriver "Marens Røvhul", som et kloakudløb, der udledes i Aarhus bugten, bliver kaldt i folkemunde,

The intimate places

At the hotel's intimate places like bedrooms and toilet  are a number of recent works by international, national and local artists. One of the most whimsical artwork is painted on one of the hotel ladies rooms. The painting describes one of the official unknown places in Aarhus, namely "Maren's Asshole" as a sewer outlet discharged in Aarhus bay is called in the vernacular.

Royal Casino

Royal Casino er om noget et skjult sted. Her kommer man kun, hvis man vil spille, og det er derfor ikke mange, der får mulihged for at opleve, den flotte udsmykning stedet er beriget med. Den polske kunstner Andrzej Kowalczyk er manden bag værkerne, der beskriver historiske spil fra mange verdensdele.

Royal Casino

Royal Casino definitely a hidden place. It's a place for gambling and that's why not many people gets the possibility to experience the enriched glitzy decor. The Polish artist Andrzej Kowalczyk is the man behind the works that describe historical games from many parts of the world.
Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid