We Believe 10. - 19. november 2017/ English: Comming up

20-04-2017

We Believe er et et interaktivt og legende byrumsprojekt – også kaldet et ”Playable Cities” - udviklet af Tine Bech Studio i London. Projektet spænder over to byer - Aarhus og London.

På Karolinegårdens tagterrasse installeres et kontrolrum, hvorfra gæster kan interagere, lege og styre en lyssætning, der projiceres op på Aarhus Rådhus tårn og Den Danske Ambassades facade i London. Værket kommer til at fremstå som en 3D-spilbar arkitektur. Jo flere mennesker der spiller og interagere i kontrolrummet, des mere farvespil fremkommer der på bygningernes facader.

Brugerne/borgerne vil kunne spille/interagere inden for en fastsat æstetisk designramme og tage kontrol over belysningen. Der fremkommer således et skiftende farvemønster, som visualiserer, at borgerne leger og interagere. Jo flere, der spiller, des mere farvestrålende og foranderlig bliver bygningerne.

Der vil være webcam sat op, ved Aarhus Rådhus og Den Danske Ambassade, så det er muligt for publikum og  besøgende, at følge handlingerne live, både online og på kontrolrummets digital overvågningsskræmme.  

Tid: 10 - 19. november
KL. 17.00 – 22.00

*Hold på max. 20 personer lukkes ind på skift ca. hver ½ time 
Sted: Karolinegården, Skt.Nicolaus Gade 3
Tilmelding: Kommer senere

KONTROLRUM OG MEDBESTEMMELSE

Tagterrassen på Karolinegården er et lukket rum for beboere, hvorfra man har overblik over byen. Her installeres et kontrolrum.

Karolinegårdens tagterrasse, er således stedet, hvor borgerne får specialadgang til det betroede kontrolrum, hvorfra de kan styre, spille, lege og sende lysimpulser til de to markante bygningers forsider - Rådhuset og Ambassaden - der vil fremstå som spillets brugerflade (interface).

Kontrolrum er ofte mystificerede og skjulte steder, der giver udvalgte adgang til at overvåge, styre og kontrollere et system, og hvor det bagved liggende forbliver en hemmelighed. Kontrolrum er samtidig en henvisning til computeren, der i stigende grad er integreret i vores kommunikation med omverden.

For at få adgang til tagterrassen og det ”hemmelige” kontrolrum, vil brugerne blive lukket ind i hold og guidet op på terrassen. I dette kontrolrum er det således brugerne/borgerne, der har kontrol eller magt over lyssætningen på de to markante bygninger, der på gadeplan udmønter sig i en dynamisk og foranderlig belysning, der kan ses på lang afstand af mange.

Således bliver lysdesignet er det synlige resultat af de medvirkendes "hemmelige" interaktion og leg i det betroede kontrolrum.

Bygningerne/spillefladerne

Både Aarhus Rådhus og Den Danske Ambassade er tegnet af den verdenskendte, danske Arkitekt Arne Jacobsen, der er en enestående repræsentant for Dansk kultur, arkitektur og design. Det er ikke uden grund at to af hans bygninger er valgt som symbol på synlighed i det urbane rum og som brugerflade for We Believe. 

Aarhus Rådhus repræsenterer det folkevalgte bystyre, mens Den Danske Ambassade i London, fungerer som et lands højeste diplomatiske repræsentation i et andet land, hvis opgave det også er, at fremme de gode forbindelser og udvikle de økonomiske, kulturelle og videnskabelige forbindelser mellem udsenderstaten og modtagerstaten. Man kan med en vis portion humor sige, at institutionerne repræsenterer samfundets ”styresystem” – for nu at blive i computersproget, og som We Believe giver folk mulighed for at prikke til og spille med.

Ved at skabe ”adgang” til de to ikoniske danske institutioner gennem interaktiv kunst og byrumsleg, bliver Arne Jacobsens arkitektur ikke kun et symbol på synlighed, men også et redskab, der fornyer vores forestillinger om, hvad kunst kan være, hvad spil kan være, og hvad byrum kan være - og ikke mindst hvordan demokratiske legende byrum kan etableres via interaktiv kunst.

Taknen bag We Believe

We Belive knytter sig til begrebet ”Playable City Projects”, som er et forholdsvis nyt begreb, der ikke er særlig kendt, men som de senere år er blevet udbredt i Recife (Brasilien), Bristol (England), Lagos (Nigeria) og Tokyo (Japan). Mange af projekterne bliver udviklet af digitalkunstnere, som tilfældet også er med ”We Believe”.

Playable City Projects og ikke mindst We Believe stiller spørgsmål til begreber som demokrati, borgerinddragelse og kontrol af det offentlige rum. Eterhånden som nye teknologier dukker op, opstår der også nye former for kreativ interaktion og samspil, der muliggør, at borgere kan være aktører i byrummet. Men hvordan skal fremtidens byer være? Tillader man legende interaktion, opfindsom og fleksibel adfærd og plads til det uventede? Eller bevæger vi os hen imod Smart Cities med visionen om intelligente bygninger med informations- og kommunikationsteknologi, der altid har svar parat og beredskabstjenester, der kommer os til undsætning?

Der er en international tendens til et skift i ejerskabet af byrum fra det offentlige til det private, samtidig med, at der er et øget behov for åbne demokratiske byrum med plads til leg og samvær. Det skaber en konflikt, for hvem skal kontroller de offentlige byrum og bygninger? Er det de private investorer, det kommercielle og reklamerne eller det offentlige og de demokratiske valgte politikere – eller er det borgerne? Byens offentlige rum er helt fundamentalt, der hvor mennesker mødes. VI TROR på mulighederne i det demokratiske, legende byrum.
Et levende demokrati kræver ikke alene oplyste, men også aktive borgere. Men hvordan kan vi skabe fremtidige byrum, der inviterer til aktiv deltagelse, og som giver mulighed for nye former for menneskelig nærvær. We Believe undersøger, hvordan legende og borgerinddragende interaktioner kan blive håndgribelige og synlige i byen - og hvordan dette kan skabe nye forbilleder for demokratiske byrum i fremtidens byer.

Vi ved, at invitationen til interaktiv leg er et overbevisende og kraftfuldt værktøj, der kan inspirere til at deltage, snarere end blot at være observatør. Tendensen viser, at fremtidens computerspil ikke længere kun vil foregå på en skærm hjemme i privaten, men derimod vil blande den fysiske og den digitale verden, og følge med os rundt i hverdagen, som vi kender det fra Pokemon GO. Problemet er dog, at det stadigvæk er skærmen, der er i fokus, mens den fysiske handling og omgivelserne er sekundære. Man fravælger den fysiske kontakt til hinanden og omgivelserne til fordel for en imaginær ven og medspiller. Kort sagt, så bliver omverden mindre og distancen mennesker i mellem større.

Modsat computerspil, der kan isolere os fra omverdenen, så skaber fysisk leg sociale bånd. Tanken er derfor at føre det digitale spil ud i byrummet ved at omdanne det til et interaktivt og borgerinddragende lyskunstprojekt.

Socialisering sker bedst gennem interaktion mellem samfund og borgere, ligesom borgerinddragelse er en væsentlig faktor for demokrati.

Tine Bech - kunstneren bag We Believe

Dr. Tine Bech er født i Aarhus, men bor og arbejder i London. Hendes kunstneriske virke kredser om interaktive og legende projekter, der inddrager publikum aktivt gennem leg og spil i og med værkerne.

Hendes arbejder er inspireret af de kreative muligheder, der dukker op i krydsfeltet mellem teknologi, mennesker og leg, hvor hun sætter publikum i centrum af værkerne ved at skabe åbne systemer, strukturer og rum, hvor deltagelse, nysgerrighed og kommunikation er vigtige facetter af oplevelsen.

Fra Tine Bech Studio i London skaber hun storstilede offentlige kunstværker, interaktive rum, bærbare design og sociale spil.

Hendes værker er blevet vist i mange dele af verden og spænder fra interaktive og digitale installationer på broer og i svømmehaller til værker i teatre og museer.

Om Tine Bech - klik her

Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad

Projektet er støttet af Fonden Aarhus 2017
Aarhus 2017 program - klik her

K
ulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune

Aarhus 2017 European Capital of Culture

The Project is supported by 
Aarhus 2017 Programme - click here

Del på facebook
www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid