Fotograf: Andreas Hvid

Velkommen til Skjulte Steder/ Welcome to Hidden Places

Skjulte Steder sætter fokus på nærvær og samvær i byens intime nærmiljøer. Det være sig baggårde, overskudsrum, smutveje, forladte bygninger, beskyttelsesrum, tagterrasser eller andre krinkelkroge. De intime og gemte miljøer er interessante, fordi de viser byens historiemættede bagside. Byens intimsfære er med til at afsløre, hvordan borgerne lever og agerer, da mange af de skjulte steder er kulisser for hverdagens liv og virke. Her går man bag om den officielle og tjenstlige facade og ind i feltet, hvor det offentlige møder det private. Bag facaden vil man opdage steder med et skjult potentiale, der stiller sig til rådighed for gentænkte kulturtiltag såvel som nye sociale og bæredygtige rum.
Hidden Places focuses on intimacy and new cooperative approach in the city's small neighborhoods such as backyards, non-places, shortcuts, abandoned buildings, shelters, roof terraces or other nooks and crannies. The intimate and hidden environments are interesting because they show the city's history saturated backing. The city's intimate sphere helps to reveal how people lives and behave, as many of the hidden places are scenery for everyday life and work. Here you go behind the official facade and into the area where the public meets private. Behind the facade one will discover places with a hidden potential that make themselves available for rethought cultural projects as well as new social and sustainable space.
Del på facebook
Fotograf: Peter Brandt
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid