Om Skjulte Steders arkiv/ The Hidden Places´ archive

Skjulte steder tog sin begyndelse i KulturNat Århus 2009 i forbindelse med en kortlægnings- og en visionsfase i samarbejde med Aarhus’ kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Siden 2009 har skjulte steder afviklet en række forskellige arrangementer så som guidede ture og events i byrum med et skjult potentiale. Tidligere arrangementer kan findes her.
Hidden places took its starting point in the Culture Night of Aarhus 2009 in connection to a mapping- and vision process in collaboration with Aarhus' candidacy of European Capital of Culture in 2017. Since 2009, The Association Hidden Places has held a variety of events such as guided tours and events in urban space with hidden potentials. Previous events can be found here.hidden places have held a variety of events such as guided tours and events at urban space with hidden potential. Previous events can be seen here.
Del på facebook
Fotograf: Peter Brandt

Arkiv

www.skjultesteder.dk
Fotograf: Simon Falkentorp

Kontakt

Foreningen Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: 60 64 18 16

Contact info


Association Skjulte Steder
Att.: Annette Damgaard Hansen
Nyringen 30
8240 Risskov
e-mail a.dam@suu.dk
Mobil: + 45 60 64 18 16

Skjulte Steders på facebook

Hidden Places on facebook
Fotograf: Jesper Urup Ruban
Fotograf: Andreas Hvid